قبل
بعدی
قبل
بعدی
قبل
بعدی


 مدیریت سرمایه گلنورصدرا در سال 1399 فعالیت خود را، آغاز نموده است و در حال حاضر با شش شرکت زیرمجموعه، به دنبال پیشتازی و پاسخگویی سریع در حوزه‌های مرتبط می‌باشد. شرکت های زیر مجموعه گلنور صدرا شامل گروه صنعتی روشنایی گلنور، شرکت شیرین مهر آرا، نگرش سازان تجارت آرسین، شرکت نیاک انرژی ، شرکت سامان انرژی نیرو و شرکت نورکارالکتریک است که با بیش از 900 نفر نیروی فعال و همچنین بیش از سی سال تجربه در حال فعالیت میباشند. ادامه مطلب…

 

مدیریت سرمایه گلنورصدرا در سال 1399 فعالیت خود را، آغاز نموده است و در حال حاضر با شش شرکت زیرمجموعه، به دنبال پیشتازی و پاسخگویی سریع در حوزه‌های مرتبط می‌باشد. شرکت های زیر مجموعه گلنور صدرا شامل گروه صنعتی روشنایی گلنور، شرکت شیرین مهر آرا، نگرش سازان تجارت آرسین، شرکت نیاک انرژی ، شرکت سامان انرژی نیرو و شرکت نورکارالکتریک است که با بیش از 900 نفر نیروی فعال و همچنین بیش از سی سال تجربه در حال فعالیت میباشند.