مدیریت سرمایه گلنورصدرا در سال ۱۳۹۹ فعالیت خود را، آغاز نموده است و در حال حاضر با شش شرکت زیرمجموعه، به دنبال پیشتازی و پاسخگویی سریع در حوزه‌های مرتبط می‌باشد. شرکت های زیر مجموعه گلنورصدرا شامل شرکت گلنور، شرکت شیرین مهر آرا، شرکت نگرش سازان تجارت آرسین، شرکت نیاک انرژی، شرکت سامان انرژی نیرو و شرکت نورکارالکتریک است که با بیش از ۹۰۰ نفر نیروی فعال و همچنین بیش از سی سال تجربه در حال فعالیت میباشند. 

 

مدیریت سرمایه گلنورصدرا در سال 1399 فعالیت خود را، آغاز نموده است و در حال حاضر با شش شرکت زیرمجموعه، به دنبال پیشتازی و پاسخگویی سریع در حوزه‌های مرتبط می‌باشد. شرکت های زیر مجموعه گلنورصدرا شامل گروه صنعتی روشنایی گلنور، شرکت شیرین مهر آرا، نگرش سازان تجارت آرسین، شرکت نیاک انرژی، شرکت سامان انرژی نیرو و شرکت نورکارالکتریک است که با بیش از 900 نفر نیروی فعال و همچنین بیش از سی سال تجربه در حال فعالیت میباشند.