اسلاید قبلی
اسلاید بعدی
اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

آدرس هولدینگ گلنورصدرا

اصفهان، پل فردوسی، ابتدای خیابان شیخ صدوق شمالی، نبش بن بست الهیه، پلاک ۹

تلفن تماس: ۷ ۷ ۱ ۷ ۳ -۱ ۰۳  

کدپستی: ۲ ۱ ۴ ۷ ۵ ۶ ۳ ۶ ۱ ۸

ایمیل: info@golnoorsadra.com